Fotvård på remiss kan erhållas från läkare eller diabetessköterska om du har diabetes, reumatoid artrit eller cirkulationsrubbningar i fötter och ben.

 

Från och med 1/4 -16 höjs egenavgiften till 300:-/besök efter beslut i Regionfullmäktige.
Från 1/1-17 är
fotvård på remiss avgiftsfritt  om du är 85 år eller äldre.

Högkostnadstaket ligger fn. på 1150:-, vilket innebär att man fortare kommer upp i FRIKORT. Frikortet gäller alltså även fotvård, så länge man har en giltig remiss.